Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Zmluva o odvoze KO 2017

Zmluva o odvoze KO 2017 (Verzia 1.0)

Náhľad Uploaded by Miroslav Mojsej, 12.1.2017 10:12
Priemerne (0 Hlasy)
Zmluva o odvoze, preprave a uložení KO
1 z 4

Verzia 1.0

Naposledy upravil Miroslav Mojsej
12.1.2017 10:12
Stav: Schválený
Zmluva o odvoze, preprave a uložení KO
Stiahnuť (1,2MB) Získajte URL.
História verzií
Verzia Dátum Veľkosť  
1.0 Pred 6 Roky 1,2MB Stiahnuť

Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

20170110 Zmluva o bež. účte

20170110 Zmluva o bež. účte (Verzia 1.1)

Náhľad Uploaded by Miroslav Mojsej, 10.1.2017 8:18
Priemerne (0 Hlasy)
Zmluva o bežnom účte UniCredit Bank
1 z 5

Verzia 1.1

Naposledy upravil Miroslav Mojsej
4.7.2017 15:58
Stav: Schválený
Zmluva o bežnom účte UniCredit Bank
Stiahnuť (3,6MB) Získajte URL.
História verzií
Verzia Dátum Veľkosť  
1.1 Pred 6 Roky 3,6MB Stiahnuť
1.0 Pred 6 Roky 3,6MB Stiahnuť

Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

20170110 Zmluva o úvere

20170110 Zmluva o úvere (Verzia 1.1)

Náhľad Uploaded by Miroslav Mojsej, 10.1.2017 8:12
Priemerne (0 Hlasy)
Zmluva o úvere UniCredit Bank
1 z 8

Verzia 1.1

Naposledy upravil Miroslav Mojsej
4.7.2017 15:59
Stav: Schválený
Zmluva o úvere UniCredit Bank
Stiahnuť (6,8MB) Získajte URL.
História verzií
Verzia Dátum Veľkosť  
1.1 Pred 6 Roky 6,8MB Stiahnuť
1.0 Pred 6 Roky 6,8MB Stiahnuť

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Obec informuje občanov o uzatvorených zmluvách, faktúrach a objednávkach v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.

Typy informácií:

- Informácie o zmluvách

- Informácie o faktúrach

- Informácie o objednávkach.

Informácia sa skladá z metadát a samotného dokumentu v elektronickej podobe (najčastejšie pdf).

ZMLUVY

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
4/2017 Služba, mestský podnik Stropkov Zmluva o odvoze, preprave a uložení zmesového KO zber a preprava zmesového KO  € 31.12.2016 nestanovený
  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a. s. Zmluva o bežnom účte zriadenie a vedenie bežného účtu -   na dobu neurčitú
1.14 TJ Horná Dolná Zmluva o poskytnutí fin.dotácie z rozpočtu obce Hronsek v r.2014 Poskytnutie dotácie 1 700,00 € 19.7.2014 nestanovený
ZoD 1/2014 Ing. Roman Vyšváder,PhD., Eko-Plant ZMLUVA O DIELO Č.1/2014 „Údržba plôch verejnej zelene v záhrade barokového kaštieľa Hronsek, likvidácia inváznych druhov rastlín v areáli cintorína a zvyšovanie enviromentálneho povedomia obyvateľov obce Horná Dolná" 4 444,80 € 26.6.2014 15.10.2014

 

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

 

FAKTÚRY

Obdobie Dodávateľ Predmet Dátum zverejnenia Suma spolu * Poznámka
145100932 Sipo Slovensko, a.s. Fa za júl 2014 zmesový KO 11.8.2014 1 475,37 €  
3764770099 Slovak Telekom, a.s. Hlasové služby 8.8.2014 30,59 €  
7318024361 SPP, a.s. Zemný plyn 4.8.2014 33,00 €  
2014/5 Ivan Lukáč Fa za stavebné práce-oprava chodníka na Štúrovej ulici 24.7.2014 381,05 €  
2220614 Milan Zbojník Fa za služby BOZP v mesiacoch apríl až jún 2014. 1.7.2014 50,00 € PP

 

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

 

OBJEDNÁVKY

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia Suma * Poznámka
           

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

 

OBJEDNÁVKY

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia Suma * Poznámka
           

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.