Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu obce Miňovce 

 Obec Miňovce v zmysle § 4 ods. 1, Zákona 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov Vám   predkladá úroveň vytriedenia komunálneho odpadu ktorý za rok 2022   je   51,90%

Obec je okrem povinností podľa § 14 ods. 1 Zákona 79/2015 povinná zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu*) za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka do 31. mája príslušného kalendárneho roka;    link údaje o KO 2022

Obec Miňovce v zmysle § 4 ods. 1, Zákona 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov Vám   predkladá úroveň vytriedenia komunálneho odpadu ktorý za rok 2021   je   51,57link údaje o komunalnom odpade z obce 2021

 

Obec Miňovce v zmysle § 4 ods. 1, Zákona 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov Vám   predkladá úroveň vytriedenia komunálneho odpadu ktorý za rok 2020   je   46,04%

 

Obec Miňovce v zmysle § 4 ods. 1, Zákona 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov Vám   predkladá úroveň vytriedenia komunálneho odpadu ktorý za rok 2019   je   31,04%

 

 / rok 2018 30,81%/

PROPAGÁCIA TRIEDENÉHO ZBERU PROPAGÁCIA TRIEDENÉHO ZBERU

 

Organizácia zodpovednosti výrobcov /OZV/ Natur - pack, a.s. na území našej obce financuje triedený zber komunalných odpadov.

link :

https://www.naturpack.sk

Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Vzduch v kontajneroch

Vzduch v kontajneroch (Verzia 1.0)

Náhľad Uploaded by Miroslav Mojsej, 15.6.2017 5:51
Priemerne (0 Hlasy)

Verzia 1.0

Naposledy upravil Miroslav Mojsej
15.6.2017 5:51
Stav: Schválený
Stiahnuť (856k) Získajte URL.
História verzií
Verzia Dátum Veľkosť  
1.0 Pred 5 Roky 856k Stiahnuť

Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Zber použitých batérií

Zber použitých batérií (Verzia 1.0)

Náhľad Uploaded by Miroslav Mojsej, 9.6.2017 9:20
Priemerne (0 Hlasy)
Zber použitých batérií
1 z 1

Verzia 1.0

Naposledy upravil Miroslav Mojsej
9.6.2017 9:20
Stav: Schválený
Zber použitých batérií
Stiahnuť (792k) Získajte URL.
História verzií
Verzia Dátum Veľkosť  
1.0 Pred 5 Roky 792k Stiahnuť

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu