Zápisnice a uznesenia rok 2023 Zápisnice a uznesenia rok 2023

Poradie Dátum Zápisnica a uznesenie Základné body zasadnutia
05. 28.04.2023

Zápisnica č.05 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

dňa 28.04.2023

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č.022023

 • čerpanie rozpočtu 1.Q. 2023
 • zámer predaja pozemkov
 • rekonštrukcia obecného úradu
04. 17.02.2023

Zápisnica č.04 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

dňa 17.02.2023

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č.012023

 • rozpočtové opatrenie č. 032023
 • čerpanie rozpočtu 4Q 2022
 • rôzne

 

Zápisnice a uznesenia rok 2022 Zápisnice a uznesenia rok 2022

Poradie Dátum Zápisnica a uznesenie Základné body zasadnutia
03. 16.12.2022

Zápisnica  č. 03 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

dňa 16.12.2022

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 082022

 • VZN č.1/2022
 • Dodatok č1 k VZN 1/2020
 • Zasady odmeňovania poslancov OZ 2022-26
 • Rozpočet obce  2023
 • Rôzne
02. 25.11.2022

Zápisnica  č. 02 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

dňa 25.11.2022

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 072022

 • Rozpočtové opatrenie č.2/2022
 • Návrh VZN č.01/2022
 • Dodátok č.1 k VZN 01/2020
 • Zásady odmeňovania poslancov vo vol. obdobi 2022-26
 • rôzne
01. 11.11.2022

Zápisnica  č. 01 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

dňa 11.11.2022

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 062022

 • Ustanovujúce zasadnutie OZ
24. 21.09.2022

Zápisnica  č. 24 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

dňa 21.09.2022

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 052022

 • predaj pozemku pod cestou I.tr návrh zml.
 • zml. vecné bremeno
 • rozmiest. sil DHZ B kat. 
 • rôzne
23. 16.08.2022

Zápisnica  č. 23 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

dňa 16.08.2022

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 042022

 • predaj pozemku pod cestou I. tr
 • stravovanie v ŠJ uprava fin. pas.
 • vylet Budapešť
 • rôzne
22. 29.06.2022

Zápisnica  č. 22 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

dňa 29.06.2022

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 032022

 • určenie volebých obvodov
 • určenie počtu poslancov
 • určenie uväzku starostu obce
 • rôzne
21. 27.05.2022

Zápisnica  č. 21 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

dňa 27.05.2022

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 022022

 • zaverečný účet obce
 • čerpanie rozpočtu
 • škola rozhodnutie
 • rôzne
20. 03.03.2022

Zápisnica  č. 20 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

dňa 03.03.2022

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 012022

 • čerpanie rozpočtu 4.Q 2021
 • ZŠ  a jej budúcnosť
 • rôzne

 

Zápisnice a uznesenia OZ 2021 Zápisnice a uznesenia OZ 2021

Poradie Dátum Zápisnice a uznesenia Základné body zasadnutia
19. 27.12.2021

Zápisnica č. 19 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

dňa 27.12.2021

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 052021

 • schvalenie rozpočtu 2022
 • rozpoč. opatrenie č. 02/2021
 • úprava VZN 01/2019
 • rôzne
18. 12.11.2021

Zápisnica č.18 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

dňa 12.11.2021

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č.042021

 • čerpanie rozpočtu 3.Q 2021
 • návrh rozpočtu obce 2022
 • rôzne
17. 13.08.2021

Zápisnica č.17 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

dňa 13.08.2021

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č.032021

 • čerpanie rozpočtu 2.Q 2021
 • rozpočtové opatrenie 012021
 • predaj pozemkov
 • rôzne
16. 13.05.2021

Zápisnica č.16 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

dňa 19.02.2021

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č.022021

 • záverečný účet obce
 • čerpanie rozpočtu 1.Q 2021
 • predaj pozemkov
 • rôzne
15. 19.02.2021

Zápisnica č.15 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

dňa 19.02.2021

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č.012021

 • rozpočtové opatrenie č.032020
 • plnenie rozpočtu za 4. Q 2020 
 • rôzne

 

Zápisnice a uznesenia OZ 2020 Zápisnice a uznesenia OZ 2020

Poradie Dátum Zápisnice a uznesenia Základné body programu zasadnutia
14. 17.12.2020

Zápisnica č.14 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

dňa 17.12.2020

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 062020

 • Rozpočet obce 2021
13. 20.11.2020

Zápisnica č.13 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

dňa 22.11.2020

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 052020

 • VZN č.1/2020 schválenie
 • Sadzobník poplatkov za služby 
 • plnenie rozpočtu 3.Q 2020
 • rozpočtové opatrenie 022020
 • návrh rozpočtu 2021
12. 02.10.2020

Zápisnica č.12 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

dňa 02.10.2020

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 042020

 • Úprava VZN č.3/2016
 • Úprava poplatkov za služby poskyt. obcou
 • prijatie úveru
 • dofinancovanie zateplenia budovy MŠ
 • rôzne
11. 24.07.2020

Zápisnica č.11 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

dňa 24.07.2020

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 032020

 • plnenie rozpočtu za 2.Q 2020
 • rôzne
10. 15.05.2020

Zápisnica č.10 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

dňa 15.05.2020

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 022020

 • zaverečný účet obce
 • plnenie rozpočtu za l. Q 2020
 • rôzne
9. 21.02.2020

Zápisnica č.9 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

dňa 21.02.2020

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 012020

 • plnenie rozpočtu 2019
 • odpredaj pozemkov obce
 • rôzne

 

Zápisnice a uznesenia OZ 2019 Zápisnice a uznesenia OZ 2019

Poradie Dátum Zápisnice a uznesenia                                      Základné body programu zasadnutia
8 10.10.2019

Zápisnica č. 8 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 10.12.2019

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 062019

 • rozpočet obce 2020
 • sadzobník poplatkov 
 • odpis kroniky 2017 a 2018 
 • rôzne
7 19.11.2019

Zápisnica č.7 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 19.11.2019

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 052019

 • Plnenie rozpočtu 3.Q 2019 info
 • rozpočtové opatrenie č.2/2019
 • návrh rozpočtu obce na rok 2020
 • rôzne
6 19.09.2019

Zápisnica č.6 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 13.09.2019

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 04/2019 

 • plnenie rozpočtu 2.Q 2019 info
 • učtovný audit za rok 2018 info
 • info o prebiehajúcich aktivitách obce a ich financovanie
 • rôzne
5 27.06.2019

Zápisnica č.5 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

dňa 27.06.2019

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

č. 03/2019

 • záverečný účet obce za rok 2018 schvalenie
 • rozpočtové opatrenie č. 01/2019 schvalenie
 • VZN č.01/2019 o prispevku zak. zast. na dieťa
 • rôzne
4 23.05.2019

Zápisnica č. 4 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

23.05.2019

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

č.02/2019

 • plnenie rozpočtu 1.Q.2019
 • záverečný účet za rok 2018 návrh
 • VZN č.01/2019 o poplatkách v škol. zariadeniach
 • rôzne
3 22.03.2019

Zápisnica č.3 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 22.03.2019

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva   č.01/2019 

 • plnenie rozpočtu 2018  informácia
 • komunitný plán socialnych služie obce Miňovce 2019 - 2023
 • rôzne

 

Zápisnice a uznesenia OZ 2018 Zápisnice a uznesenia OZ 2018

Poradie Dátum Zápisnice a Uznesenia Základné body programu zasadnutia
2. 28.12.2018

Zápisnica č.2 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 28.12.2018

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č.072018

 • schválenie rozpočtu na rok 2019
 • vzdanie sa časti navýšenia základného platu starostu obce
 • rôzne
1. 14.12.2018

Zápisnica č.1 z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 14.12.2018

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 062018

 • plnenie rozpočtu 3.Q. 2018
 • rozpočtové opatrenie č.052018
 • zásady odmeňovania poslancov 2018 - 2022
 • rozpočet obce 2019 návrh na pripomienkovanie 
 • rôzne 
27 25.11.2018

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 24.11.2018

Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 052018

 • oznámenie výsledkov volieb
 • poverenie poslanca OZ zvolavať a viesť zasadnutia OZ a určenie zástupcu starostu obce
 • zriadenie obecnej rady
 • zriadenie komisií 
 • určenie platu starostu obce
26 21.09.2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

20.09.2018

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 042018

 • plnenie rozpočtu za 2. kvartal 2018
 • rozpočtové opatrenie č.4/2018
 • navyšenie finančných prostriedkov na dostavbu šatni
25 22.06.2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 26.06.2018

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 032018

 • záverečný účet  2017 - schvalenie
 • použitie rezervného fondu na kapit. vydaj
 • plnenie rozpočtu 1.Q 2018 info
 • rozpočtové opatr. 3/2018
 • urč. počtu poslancov a uväzku starostu na funkč. obd. 2018 - 2022
 • predaj majetku obce -  zverejnenie
 • rôzne
24. 23.03.2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 23.03.2018

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 022018

23. 23.01.2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 23.01.2018 

Uznesenie zo zasadnutia obecného zasadnutia 012018

 • rozpočet obce 2018
 • žiadosť šatne futbalové ihrisko
 • UŽS schvalenie prispevku na fašiangový ples
 • rôzne

 

 

Zápisnice a uznesenia OZ 2017 Zápisnice a uznesenia OZ 2017

Poradie Dátum Zápisnice a Uznesenia Základné body programu zasadnutia
22. 14.12.2017

Zapisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Uznesenie zo zasadnutia obecného zasadnutia 062017

 • použitie rezervného fondu 
 • rozpočtové opatrenie 62017
 • VZN o elektronických službach
 • dodatok č.1 s UniCreditbank, a.s.
 • projekt obecný park z roku 2003 - zmarená investicia
 • zvyšenie platu starostovi obce
21. 27. 10. 2017

Zápisnica z obecného zasadnutia

Uznesenie z obecného zasadnutia 052017

 • Schválenie rozpočtového opatrenia 052017
 • Komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia 
 • VZN 012017 o zavedení a používaní elektronických služieb
 • Opätovná žiadosť na zhotovenie multifunkčného ihriska
 • Zmluvy o nájme pozemkov Gréckokat. arcibiskupstvo
 • Kúpna zmluva pozemky Gréckokat. arcibiskupstvo
 • Plnenie rozpočtu III. Q 2017
 • Správa auditóra za rok 2016
 • Rozpočtové opatrenie 042017
20. 24. 08. 2017

Zápisnica z obecného zasadnutia

Uznesenie z obecného zasadnutia 042017

 • Schválenie použitia rezervného fondu na dostavbu altánku
 • Schválenie rozpočtového opatrenia 032017
 • Schválenie finančného príspevku na turnaj vo futbale
 • Schválenie predaja zvyškou betónovej dlažby
 • Schválenie ceny za použitie altánku
 • Informácia o plnení rozpočtu II. Q 2017
19. 22. 06. 2017

Zápisnica z obecného zasadnutia

Uznesenie z obecného zasadnutia 032017

 • Schválenie záverečného účtu za rok 2016
 • Odsúhlasenie použitia rezrervného fondu - Altánok
 • Rozpočtové opatrenie 022017
 • Plnenie rozpočtu i. Q 2017
 • Posúdenie návrhu zápisu do kroniky obce za rok 2015
 • Rôzne
. 29. 04. 2017

Zápisnica z verejného zhromaždenia

občanov obce Miňovce

 • Všeobecná informácia o stave obce za rok 2016
 • Diskusia
18.  07. 04. 2017

Zápisnica z obecného zasadnutia 

Uznesenie z obecného zasadnutia 02/2017

 • Plnenie rozpočtu za rok 2016
 • Účtovná závierka 2016
 • Záverečný účet za rok 2016- návrh
 • Rozpočtové opatrenie 01/2017
 • Posúdenie návrhu na zápis do kroniky za rok 2015
 • Rôzne
17. 27. 01. 2017

Zápisnica z obecného zasadnutia

Uznesenie z obecného zasadnutia 01/2017

 • Rozpočet na rok 2017 - schválenie
 • Posúdenie návrhu zápisu do kroniky obce za rok 2015
 • Rôzne

 

 

Zápisnice a uznesenia OZ 2016 Zápisnice a uznesenia OZ 2016

Poradie Dátum Zápisnice a Uznesenia Základné body programu zasadnutia
16. 07. 12. 2016

Zápisnica z obecného zasadnutia

Uznesenie z obecného zasadnutia 09/2016

 • Rozpočtové opatrenie 03/2016
 • Rozpočet na rok 2017 - návrh
 • Program rozvoja obce na roky 2015 - 2023
 • VZN o miestnych daniach a poplatkoch
 • VZN o požiarnom poriadku obce 
 • Rôzne
15. 03. 11. 2016

Zápisnica z obecného zasadnutia

Uznesenie z obecného zasadnutia 08/2016

 • Plnenie rozpočtu III. Q 2016
 • Rozpočtové opatrenie 02/2016
 • Program rozvoja obce 2015 - 2023 - návrh
 • VZN o miestnych daniach a poplatkoch - návrh
 • VZN o požiarnom poriadku obce - návrh
 • Rôzne
14. 09. 09. 2016

Zápisnica z obecného zasadnutia

Uznesenie z obecného zasadnutia 07/2016

 • Výstavba nájomných bytov
 • Správa z auditu obce za rok 2015
 • Rôzne
13. 26. 07. 2016

Zápisnica z obecného zasadnutia

Uznesenie z obecného zasadnutia 06/2016

 • Zriadenie bankovej záruky a účtu v Slovenskej

      záručnej a rozvojovej banke

12. 21. 07. 2016

Zápisnica z obecného zasadnutia

Uznesenie z obecného zasadnutia 05/2016

 • Nástup náhradníka do funkcie poslanca OZ
 • Plnenie rozpočtu II. Q 2016
 • Smernica na odpisovanie majetku
 • Rôzne
11. 10. 06. 2016

Zápisnica z obecného zasadnutia

Uznesenie z obecného zasadnutia 04/2016

 • VZN o nakladaní s KO a DSO 01/2016
 • VZN o vedení kroniky a kronikárovi obce 02/2016
 • Rôzne
10. 13. 05. 2016

Zápisnica z obecného zasadnutia

Uznesenie z obecného zasadnutia 03/2016

 • Záverečný účet za rok 2015 - schválenie
 • Plnenie rozpočtu I. Q 2016
 • Rozpočtové opatrenie 01/2016
 • VZN o nakladaní s KO a DSO - návrh
 • Rôzne
09. 11. 03. 2016

Zápisnica z obecného zasadnutia

Uznesenie z obecného zasadnutia 02/2016

 • Plnenie rozpočtu za rok 2015
 • Účtovná závierka za rok 2015 
 • Záverečný účet za rok 2015 - návrh
 • Rôzne
08. 22. 01. 2016

Zápisnica z obecného zasadnutia

Uznesenie z obecného zasadnutia 01/2016

 • Rozpočet na rok 2016 - schválenie
 • Nákup pozemku parcela EKN 55/1
 • Rôzne

 

Autor: MK