Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Sem zadajte informácie o matričnom úrade.
Kontaktné informácie na pracovníkov matriky, úradné hodiny a podobne.

Harmonogram sobášnych dní Harmonogram sobášnych dní