Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

 

CIRKEV

 
Naše mestečko je naozaj veľmi tolerantné. Máme veľmi pestré zloženie veriacích, ktorý vedľa seba žijú bez neprekonateľných treních v pokoji.
 
Katolicky kostol sv. Jozefa v barokovom slohu bol postavený v rkoch 1710 - 1726.
 
Evanielický kostol bol postavený na návrh E.Beluša v rokoch 1950 - 1951.
 
Baptistická modlitebňa bola vystavaná v rokoch 1955 - 1957. 
 
Nachádza sa u Nás aj modlitebňa Apoštolskej cirkvi 
 
V roku 1998 bol postavený kláštor Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa 

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

 

 

Evanielická cirkev augsburského vyznania

Novozámocká 25

946 51, Nesvady

 

Web evanielická cirkev

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Apoštolská cirkev

ACS Nesvady

Novozámocká 47

946 51 Nesvady

Telefón 0905 925 139

web apoštolskej cirkvi

 

Bratská jednota baptistov 

Námestie slobody 2

946 51 Nesvady

 

Web baptistickej cirkvi

 
 

 

Katolícka Farnosť Nesvady

Správca farnosti : Mgr. Ladislav Heriban

Telefón :  035 / 76 921 15

Adresa farského úradu :

Nová č.2

946 51, Nesvady

 

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Popis služby:

Obec poskytuje informácie o náboženských inštitúciách na jej území

 

Typy informácií:

  • Zoznam náboženských inštitúcií
  • Zverejnené materiály

 

Príklad:

Pôvodní obyvatelia Hornej Dolnej, tak ako väčšina na Slovensku a obzvlášť na Záhorí boli pravdepodobne Rímskokatolíci.
Historickým vývojom, v priebehu stáročí sa menili vlastnícke vzťahy majetkov - Maďari, Nemci, čo sa odzrkadľovalo aj na náboženskom vierovyznaní obyvateľov Hornej Dolnej.

Podstatný vplyv na zmenu náboženského vierovyznania mal prisťahovalecky príliv Rusínov, ktorý sa v značnej časti premietol aj do národnostného zloženia, ale podstatne ovplyvnil aj skladbu náboženského vierovyznania v prospech Grécko katolíckeho a Pravoslávnych. Rímskokatolíci patriaci k starousadlíkom sa viac združili a zachovali v časti „Na dolnom konci".

Podľa posledného sčítania obyvateľstva v roku 2011 je náboženská skladba obyvateľov Hornej Dolnej z celkového počtu trvale prihlásených obyvateľov nasledovná:

Náboženské zloženie obyvateľstva

939 - rímskokatolícka cirkev          

590 - gréckokatolícka cirkev

207 - pravoslávna cirkev

   5  - svedkovia Jehovovi

   3 - evanjelická cirkev augsburského vyznania

  38 - iné nezistené

  86  - bez vyznania

 

Náboženské inštitúcie v našej obci:

Kresťanský zbor v Hornej Dolnej

Spoločenstvo kresťanov, ktorí sa stretávajú k čítaniu Biblie a ku chválam a oslavám Pána Ježiša Krista.

Občianske združenie in nomine patris

Kresťansko - demokratické združenie mládeže Slovenska. Organizovanie stretnutí, výletov,  vzdelávanie mládeže, rozvíjanie a upevňovanie pozitívnych hodnôt.