Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:

Základná škola v Miňovciach

Riaditeľka:                                       Mgr. Kobularčíkova Ivana

Vychoávateľka v školskom klube:     Bc. Dovičaková Katarina

Adresa:                       Miňovce 72, 090 32

Tel.:                             0547181252

e-mail:                        

Materská škola v Miňovciach

Riaditeľka:                  Mgr. Smoligová Gabriela 

Učiteľka:                     Mgr. Smoligová Gabriela

Adresa:                       Miňovce 72, 090 32

Tel.:                             0547181252     

e-mail:                        

 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude orientovať na predškolskú výchovu a základné vzdelanie poskytované na prvom stupni štúdia. 

 

Autor: MK