Projekt - Wifi pre Teba Miňovce Projekt - Wifi pre Teba Miňovce

Projekt PSK dotácia na rekonštrukciu kuchyne pri KD Projekt PSK dotácia na rekonštrukciu kuchyne pri KD

Zber elektro odpadu 082022 Zber elektro odpadu 082022

Predaj obecného majetku Predaj obecného majetku

Obec MIŇOVCE, zverejňuje podmienky predaja obecného majetku.

Linka na : Podmienky predaja

                 Cenová ponuka FO

                 Cenová ponuka  PO

                 Čestné vyhlásenia 

Vývoz separovaného odpadu 2022 Vývoz separovaného odpadu 2022

Informácia COVID 19 karanténa ako postupovať Informácia COVID 19 karanténa ako postupovať

Link na informáciu :   Postup karanténa COVID 19  Tu

Predaj majetku obce podmienky Predaj majetku obce podmienky

Obec Miňovce, zverejňuje podmienky predaja obecného majetku  :

Link na :       Oznamenie priamy predaj podmienky

                     Situačná snímka

                     Čestné vyhlásenie Fyz. osoba a Prav. osoba

                     Cenová ponuka FO

                     Cenová ponuka  PO

 

Obchodná verejná súťaž parc. E-KN 205 Obchodná verejná súťaž parc. E-KN 205

 

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže predaj pozemku E-KN parc. č, 205   podmienky TU

Zápis detí do školy šk r. 2021 22 Zápis detí do školy šk r. 2021 22

Link na oznam:   Zápis detí do školy šk. r. 2021/22    TU 

PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI FORMOU PRIAMEHO PREDAJA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI FORMOU PRIAMEHO PREDAJA

 

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREDAJA NEHNUTEĽNOSTI 

LINK:   Zverejnenie zámeru

            Oznámenie o predaji nehnuteľnosti - podmienky

            Cenová ponuka  PO      

            Cenová ponuka   FO  

            Čestné vyhlásenie § 9 a súhlas so spracovanim osobných údajov

            

            

 

Registrácia chovu ošípaných - povinnosť chovateľov Registrácia chovu ošípaných - povinnosť chovateľov

 

Africký mor ošípaných - registrácia chovu  info pre chovateľov Tu

BRO prehlásenie o kompostovaní BRO prehlásenie o kompostovaní

Vážení občania ! 

Povinnosťou ustanovenou zákonom o odpadaoch 79/2015 Z.z. sa uklada obci okrem iných povinnosti aj povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonanie triedeného zberu biologicky rozložitelného kuchynskeho odpadu  V tejto suvislosti Obecný úrad žiada občanov o vyplnenie a doručenie prehlasenia  zverejneného na linku:

/documents/43315792/44274253/Kompostovanie+vyhl%C3%A1senie+ob%C4%8Dan/28055306-9949-1040-6eae-56f4e50a11fb  

Ďakujeme.

Zvoz elektroodpadu v roku 2020 Zvoz elektroodpadu v roku 2020

   Link na oznam o zvoze elektroodpadu  2020           /documents/43315792/44274253/Zvoz+elektroodpadu+2020/dac79e2b-2783-116c-3902-3b4c8cb48507  

Zápis deti do materskej školy šk. r. 2020/21 Zápis deti do materskej školy šk. r. 2020/21

Zápis deti do materskej školy na školský rok 2020/21  - oznám     tu

Žiadosťo prijatie dieťaťa do materskej školy  - tlačivo                    tu

Zápis do 1. ročníka ZŠ v Miňovciach - info Zápis do 1. ročníka ZŠ v Miňovciach - info

 Zápis do 1. ročníka ZŠ v Miňovciach šk. r. 2020 - 21 

    info   /TU/   

Oznámenie o predaji nehnuteľnosťi parcela CKN 93/8 Oznámenie o predaji nehnuteľnosťi parcela CKN 93/8

Otváracie hodiny Slovenska pošta - pošta Miňovce Otváracie hodiny Slovenska pošta - pošta Miňovce

Zverejnenie podmienok predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Miňovce - parc. č. 93/8 - priamym predajom Zverejnenie podmienok predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Miňovce - parc. č. 93/8 - priamym predajom

Kúpa pozemkov do vlastníctva obce Kúpa pozemkov do vlastníctva obce

Vážení občania

s potešením Vám môžeme oznámiť, že k 28.12.2017 sme po troch rokoch práce zavŕšili proces kúpy pozemkov EKN 54/1 a EKN 55/1 do vlastníctva obce, stalo nás to 19 423 €, ale získali sme pozemky vo výmere 5 751 m2 ktoré v budúcnosti použijeme na rozvoj obce.

/documents/43315792/44274253/K%C3%BApen%C3%A9+pozemky/6008bf12-2d88-44df-8419-b3a594ac7946

 

 

 

Zmena uloženia zberných nádob na EKO textil Zmena uloženia zberných nádob na EKO textil

Vážení občania, 

zberné nádoby na EKO textil do ktorých ste odkladali nepotrebné odevy boli  premiestnené z parkoviska pred Obecným úradom k budové starého šrotovnika naproti budovy Materskej školy.

 

Ďakujeme, že chránite životné prostredie !

Výsledok zverejnenia zbierky Výsledok zverejnenia zbierky

 Rozdelenie zbierky

Výsledok zbierky tak ako je menovite uvedené  v ozname  nižšie  je 1 680.- eur

Na základe rozhodnutia obecného zástupiteľstva, ktoré k predmetnej veci zasadalo a rozhodlo nasledovne :

                                                                                                          70% z celkovej nazbieranej čiastky odovzdať obyvateľom bytového domu

                                                                                                            t.j. 1 180.- eur

                                                                                                           30% z celkovej nazbieranej čiastky odovzdať Rodine Smoligovej č.d. 89   

                                                                                                            t.j.    500.- eur

 

Ďakujeme všetkým darcom ktorí pomohli zmierniť následky nešťastia ktoré postihlo našich spoluobčanov .                            

Zbierka občanom zoznam Zbierka občanom zoznam