Územný plán obce Územný plán obce

Obec Miňovce nema spracovaný územný plán obce