Voľby do orgánov samosprávy 2022 Voľby do orgánov samosprávy 2022

 

Voľby do orgánov samospravných obci - info tu

Voľby do orgánov samosparávnych krajov - info tu

Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určeni počtu poslancov pe voľby do organov samosprávnych obcí - info tu

Menovanie zapisovateľa pre voľby a info o počte obyvateľov - info tu

Určenie úväzku starostu obce - info tu

 

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

 

Vážení občania 

Lesy SR požiadali obec o zverejnenie výzvy vo veci usporiadania vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v k.ú Miňovce 

link         /documents/43315792/44807532/V%C3%BDzva+Lesy+SR/43b8c1aa-abc5-434e-fb6c-073d919ba864

Úradná tabuľa Úradná tabuľa

Oznámenie o Výrube stromov
Oznámenie o výrube stromov na parc. č. KNC 200/1
Voľby do NR SR 2020
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Voľby do NR SR - voľba poštou
Voľba do NR SR 2020 - poštou
Voľby do Europského parlamentu 2019
Zverejnenie e-mailovej adresy obce Miňovce
Úroveň vytriedenie komunálnych odpadov za rok 2018
Úroveň vytriedenie KO 2018
Voľby do EP 2019 ifo pre voliča
Voľby do EP 2019 info pre voliča
Voľby do EP 2019 vyhlásenie
Voľby do EP vyhlásenie
Voľby prezidenta SR 2019
Zverejnenie e-mailovej adresy na oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do OVK a žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Voľby prezidenta SR 2019
informácia pre voliča
Voľby prezidenta SR
Voľby prezidenta SR
Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie
Voľby do OSO 2018
Voľby do samosprávy obce 2018 - oznam
Voľby do samosprávy obce 2018