REFERENDUM 2023 REFERENDUM 2023

 

REFERENDUM  2023  informácie pre občana - voliča.

Informácia pre voliča REFERENDUM 2023

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre občanov s trvalým pobytom v obci Miňovce   -          ou.minovce@centrum.sk  

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Miňovce   -          ou.minovce@centrum.sk

Žiadosť o voľbu poštou TU

Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende   TU

Voľby do orgánov samosprávy 2022 Voľby do orgánov samosprávy 2022

 

Výsledky volieb do OSO v roku 2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na straostu obce Miňovce info tu

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva obce Miňovce  info tu

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu PSK  info tu

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva PSK  info tu

Voľby do orgánov samospravných obci - info tu

Voľby do orgánov samosparávnych krajov - info tu

Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určeni počtu poslancov pe voľby do organov samosprávnych obcí - info tu

Menovanie zapisovateľa pre voľby a info o počte obyvateľov - info tu

Určenie úväzku starostu obce - info tu

 

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

 

Vážení občania 

Lesy SR požiadali obec o zverejnenie výzvy vo veci usporiadania vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v k.ú Miňovce 

link         /documents/43315792/44807532/V%C3%BDzva+Lesy+SR/43b8c1aa-abc5-434e-fb6c-073d919ba864