Údržba ciest Údržba ciest

Obec poskytuje informácie o uzávierke miestnych komunikácií