Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Zdravotnícke zariadenia

V obci nie je žiadne zariadenie zriadené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Obyvatelia Miňoviec využívajú služby zdravotných zariadení najmä v meste Stropkov a Svidník.

Najbližšia nemocnica:             Nemocnica armádneho generála L. Svobodu Svidník, n. o.

Sociálne služby

V obci nie je zriadené žiadne zariadenie sociálnych služieb. Najbližšie zariadenie sociálnej starostlivosti je v okresnom meste Stropkov.

Ubytovanie

Najbližšie ubytovacie zariadenia sa nachádzajú v okresnom meste Stropkov a v rekreačných strediskách okolo vodnej nádrže Domaša. Viac tu. 

Gastronómia

Doprava

Banka

Občianska vybavenosť

Cirkev