Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Schvalený rozpočet obce na rok 2023

Strana príjmov a výdajov 2023  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Schválený rozpočet obce na rok 2022

Strana príjmov a výdajov 2022

Schválený rozpočet obce na rok 2021

Strana príjmov a výdajov 2021 

Schvalený rozpočet obce na rok 2020

Strana príjmov a výdajov 2020 

Schválený rozpočet na rok 2019   

Strana príjmov a výdajov 2019

Schválený rozpočet na rok 2018

Strana príjmov 2018

Srana výdajov 2018

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schválený rozpočet na rok 2017

Strana príjmov 2017

Strana výdajov 2017

 

Schválený rozpočet na rok 2016

Strana príjmov 2016

Strana výdajov 2016

 

Autor: MK