Podujatia Podujatia

Späť

Aj deti v Miňovciach oslavovali MDD

Prvý jún je najobľúbenejší dátum všetkých detí. V tento deň je zvykom, že sa na školách neskúša, ale sa oslavuje, športuje, tancuje. Nebolo tomu inak ani tento rok. Náš školský dvor v Miňovciach bol plný detí nielen z našej materskej a základnej školy, ale prišli k nám aj detí zo ZŠ Nižná Olšava a Breznica. Len čo sme prišli, všetci sme hneď aj stíchli, pretože sme z diaľky počuli hukot sanitky, ktorá prišla až k nám. Prekvapene sme stáli a čakali, čo bude. Záchranári zo záchranky nám prišli ukázať ako sa poskytuje prvá pomoc, ukázali nám ako sa meria krvný tlak či pulz. Dozvedeli sme sa aká je ich práca namáhavá a dôležitá. Za naše vedomosti nás záchranári odmenili sladkou odmenou. Po ich odchode na nás čakala ešte športová olympiáda, ktorú pripravili p. učiteľky. Všetkých päť disciplín – beh na 20m, beh na 20 m s prekážkami, skok do diaľky, hod na terč a hod do diaľky sme úspešne zvládli. Ani p. starosta na nás nezabudol a na posilnenie nášho výkonu nám doniesol sladké ovocie. Na záver sme boli všetci odmenení diplomom, medailou a sladkou odmenou. Domov sme odchádzali príjemne unavení, ale veľmi šťastní.

Zdroj: Publikované v týždenníku Spektrum. Dostupné online tu.