PHSR 2015 - 2023 PHSR 2015 - 2023

Nižšie je uvedný link na dokument PHSR vypracovaný pre obec Miňovce na obdobie rokov 2015 - 2023

 

/documents/43315792/44905422/PHSR+2015+-+2023/93c1267f-bdec-4256-8030-919afcd0be18