Kultúra a šport Kultúra a šport

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje:

Kultúrny dom, ktorý je súčasťou budovy OÚ.

Kultúrny a spoločenský život v obci sa orientuje na akcie tradične usporadúvané obcou, ako napr. stavanie mája, deň matiek, deň úcty k starším, športový deň obce, oslava Silvestra.