Ochrana osobných údajov Ochrana osobných údajov

Na nižšie uvedenom linku je zverejnený  dokument - informačná povinnosť obce  a informačná povinnosť školy v uvislosti s GDPR. 

Vyhlásenie o spracúvaniu osobných údajov

ODKAZ:     https://ppprotect.sk/dokument/obec-minovce/