Dotácie Dotácie

Informácie o tom aké dotácie môžu podnikatelia získať pre rozvoj svojho podnikania, regiónu alebo obce.

VZN 1/2015 O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Miňovce