Civilná ochrana Civilná ochrana

Popis služby:

Obec poskytuje verejnosti informácie o civilnej ochrane