Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Obecný cintorín v Miňovciach

Prístupové brány na obecnom cintoríne v Miňovciach sa nezamykajú.

Situačný plán pohrebiska -  2019

Evidencia pohrebiska Miňovce 2019

Vypracoval: Groško Milan