Úvodné slovo Úvodné slovo

Vážení občania, návštevníci webovej stránky obce Miňovce, 

 

    využili sme ponuku projektu DCOM a zriadili sme internetovú stránku, ktorá je súčasťou služieb projektu DCOM. Internetová stránka postupne prechádza napĺňaním údajov a informácií. Stránka by Vám občanom aj navštevníkom mala poslužiť ako zdroj informácií o obci a života v nej. Verím, že nová webová stránka obce Vám prinesie vyšší komfort ako tá, ktorá nám služila doposiaľ.

 

                                                                             Mojsej Miroslav starosta obce  

Kalendár udalostí