Úvodné slovo Úvodné slovo

Vážení občania, návštevníci webovej stránky obce Miňovce, 

 

    tak ako Vám bolo oznámene, že pripravujeme novú internetovú stránku obce Miňovce, tak sa aj udialo. Využili sme ponuku projektu DCOM a zriadili sme internetovú stránku, ktorá je súčasťou služieb projektu DCOM. Internetová stránka postupne prejde napĺňaním údajov a informácií. Stránka by Vám občanom aj navštevníkom mala poslužiť ako zdroj informácií o obci a života v nej. Verím, že nová webová stránka obce Vám prinesie vyšší komfort ako tá, ktorá nám služila doposiaľ.

 

                                                                             Mojsej Miroslav starosta obce  

Kalendár udalostí