Kalendár vývozu komunálneho odpadu 2019 Kalendár vývozu komunálneho odpadu 2019

 

Kalendár separovaný zber 2019 Kalendár separovaný zber 2019

 

Otváracie hodiny Slovenska pošta - pošta Miňovce Otváracie hodiny Slovenska pošta - pošta Miňovce

Výsledky volieb do OSO 2018 Výsledky volieb do OSO 2018

Miestna  volebná komisia v

MIŇOVCIACH

uverejnenie výsledkov VOLIEB

poslancov obecného  zastupiteľstva

a volieb starostu obce

Miestna  volebná komisia v Miňovciach , podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  uverejňuje  výsledky volieb poslancov obecného  zastupiteľstva a volieb starostu obce , ktoré sa konali 10. novembra 2018.

  1. Do obecného  zastupiteľstva  v Miňovciach boli zvolení:

Meno, priezvisko, politická strana2)

Ľuboš Hricko                 Smer – sociálna demokracia

Marián Semanco Bc.     Slovenská národná strana     

Jaroslav Rak                  Smer – sociálna demokracia

Albína kapová                 Smer – sociálna demokracia

Milená Tarabčaková      Slovenská národná strana

  1. Za starostu obce   MIŇOVCE bol zvolený:

Meno, priezvisko, politická strana2)

Miroslav Mojsej       Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana

 

 

V

Miňovciach

 

Dátum:

10.11.2018

     

 

                                                                                                                                                                        Mgr. Gabriela Smoligová

predseda volebnej komisie

 

 

2) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.

Ak starosta obce (primátor mesta, starosta mestskej časti) nebol zvolený, táto skutočnosť sa uvedie vo vyhlásení.

Zverejnenie podmienok predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Miňovce - parc. č. 93/8 - priamym predajom Zverejnenie podmienok predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Miňovce - parc. č. 93/8 - priamym predajom

Kúpa pozemkov do vlastníctva obce Kúpa pozemkov do vlastníctva obce

Vážení občania

s potešením Vám môžeme oznámiť, že k 28.12.2017 sme po troch rokoch práce zavŕšili proces kúpy pozemkov EKN 54/1 a EKN 55/1 do vlastníctva obce, stalo nás to 19 423 €, ale získali sme pozemky vo výmere 5 751 m2 ktoré v budúcnosti použijeme na rozvoj obce.

/documents/43315792/44274253/K%C3%BApen%C3%A9+pozemky/6008bf12-2d88-44df-8419-b3a594ac7946

 

 

 

Zmena uloženia zberných nádob na EKO textil Zmena uloženia zberných nádob na EKO textil

Vážení občania, 

zberné nádoby na EKO textil do ktorých ste odkladali nepotrebné odevy boli  premiestnené z parkoviska pred Obecným úradom k budové starého šrotovnika naproti budovy Materskej školy.

 

Ďakujeme, že chránite životné prostredie !

Zber elektroodpadu Zber elektroodpadu

Výsledok zverejnenia zbierky Výsledok zverejnenia zbierky

 Rozdelenie zbierky

Výsledok zbierky tak ako je menovite uvedené  v ozname  nižšie  je 1 680.- eur

Na základe rozhodnutia obecného zástupiteľstva, ktoré k predmetnej veci zasadalo a rozhodlo nasledovne :

                                                                                                          70% z celkovej nazbieranej čiastky odovzdať obyvateľom bytového domu

                                                                                                            t.j. 1 180.- eur

                                                                                                           30% z celkovej nazbieranej čiastky odovzdať Rodine Smoligovej č.d. 89   

                                                                                                            t.j.    500.- eur

 

Ďakujeme všetkým darcom ktorí pomohli zmierniť následky nešťastia ktoré postihlo našich spoluobčanov .                            

Zbierka občanom zoznam Zbierka občanom zoznam

Predaj bývalého oplotenia Predaj bývalého oplotenia

Obec Miňovce, ponúka na odpredaj bývalé oplotenie Obecného úradu záujemci o kúpu sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade.

Termin: do 20.06.2017

 

 

Prihlásil sa jeden záujemca  pán David Kapa,ktorý si oplotenie za cenu 50.- eur odkupil.  

Straty a nálezy Straty a nálezy

Straty a nálezy

Občan našej obce pán Ján Baňka našiel určtú čiastku peňazi, kto ich stratil a patričným spôsobom dokaže, že sú to jeho peniaze nech sa prihlási  / do 21.04.2017/ na Obecnom úrade kde mu peniaze budú odovzdané. Po tomto termine budú peniaze použité na dobročinné ciele.

Pánovi Baňkovi ďakujeme za jeho čestný občiansky postoj k nálezu. yes

K strate peňazí sa nikto neprihlásil, išlo o  čiastku 30.- eur  a  boli odovzdané Gréckokatolíckej cirkvi pre jej potreby.