Ochrana osobných údajov Ochrana osobných údajov

Na nižšie uvedených linkoch je zverejnený  dokument - informačná povinnosť obce  a informačná povinnosť školy v uvislosti s GDPR. 

 

/Dch+%documents/43315792/44935496/Ochrana+osobn%C3%BC3%BAdajov/fdb294d4-a711-455c-9bc6-d555f623a0b6

/documents/43315792/44935496/GDPR+informa%C4%8Dn%C3%A1+povinnos%C5%A5+%C5%A1koly/feebb3cb-1700-487c-b30c-2707e9f10302