Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Obecný cintorín v Miňovciach

Prístupové brány na obecnom cintoríne v Miňovciach sa nezamykajú.

Situačný plán pohrebiska - november 2012

Evidencia pohrebiska Miňovce

Vypracoval: Groško Milan